تاسیس دانشکده سما واحد مهرستان

تاسیس دانشکده سما واحد مهرستان با توجه به نیاز و ضرورت شهرستان مهرستان به تاسیس دانشگاه بلاخره در مهر ماه سال 1393 شاهد تاسیس  دانشکده سما مهرستان خواهیم بود در اولین سال تاسیس این دانشکده  در پنج رشته ی  حسابداری ,  امور اداری , تربیت بدنی , کامپیوتر و آموزش ابتدایی  دانشجو می پذیرد

همچنین برای  کاردانی به کارشناسی در  حال حاضر رشته اموزش ابتدایی و ادبیات وجود دارد

جدیدترین اخبار شهرستان مهرستان